Na webstránke aktuálne pracujeme a aktualizujeme ju. Expedícia objednávok je však naďalej aktívna.